Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

meer informatie

Oké

Goed vervoer is onontbeerlijk in Afrika!!!


Daarom verzorgen we niet alleen zelf steeds een 4wd ambulance of lichte enduromotor, maar adviseren wij ook mensen die een auto, motor of busje naar West Afrika willen brengen of sturen.
Twee voorwaarden zijn hieraan verbonden:

1- Het gaat om een goed, geschikt en in het land van bestemming bekend en te repareren voertuig.
2- Men gaat niet in zee met een van de Challenges.

Wheels4Africa heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het vervoeren van motorvoertuigen naar West Afrika en het werven van sponsoren hiervoor.

We willen deze opgedane kennis graag delen en staan om die reden
voor u klaar om u vakkundig te adviseren. We adviseren niet alleen t.a.v. het vervoer maar ook hoe u het beste kunt helpen in West Afrika. Want, gewoon maar goederen sturen of brengen,werkt echt averechts. Om fondsen te verkrijgen zal men ook sponsors nodig hebben. Ook hierin kan Wheels4africa bemiddelen en adviseren. Uiteraard bent u vrij om zelf sponsors te zoeken.

Het is mooi en humaan als men tot doel heeft een bijdrage te leveren aan mensen of organisaties in Afrika die vaak geen enkele mogelijkheid hebben om aan een goed en geschikt voertuig te komen

Vanuit de grote behoefte aan
degelijk, goed en geschikt vervoer in West Afrika, is de stichting Wheels4Africa ontstaan.

Het valt niet te ontkennen dat voor velen het element “een avontuurlijke onderneming” om een voertuig te brengen, ook een grote rol speelt.
Daar zijn we niet op tegen.

Het helpen aan een goed en geschikt voertuig moet echter altijd voorop staan.

De hele onderneming is spannend vanaf het begin tot aan het moment dat het voertuig op de plaats van bestemming komt . Bij het hele traject, vanaf het idee tot aan het afleveren van het voertuig en de terugreis erna, wil Wheels4Africa u graag adviseren.

Wheels4africa heeft een kort
stappenplan samengesteld die inzicht geeft in de voorbereidingen die nodig zijn om een voertuig op de plaats van bestemming te krijgen.

De meeste klinieken en ziekenhuizen zijn in West Afrika gesitueerd in de grotere plaatsen en zoals in Gambia, in toeristische gebieden langs de kust. In het binnenland zijn er weinig en dus vaak op grote afstand van elkaar. Hierdoor moeten mensen die medische hulp nodig hebben vaak grote afstanden afleggen om er te komen. Vaak gebeurt dit te voet wegens gebrek aan (goed) vervoer. Of men gebruikt, als men die al heeft, ezels, fietsen, karren, etc. Zelfs dragen van de zieke is geen uitzondering. Mensen sterven nog steeds onnodig tijdens deze tochten. Met name zwangere vrouwen kunnen deze reizen niet of nauwelijks maken, waardoor de babysterfte bij de geboorte onderweg regelmatig voorkomt. Ook complicaties tijdens de bevalling onderweg zonder hulp, zijn vaak dodelijk voor de moeder!

SLECHTE VERVOERMIDDELEN

Er worden door handelaren, verschillende organisaties en particulieren, auto’s, motoren en busjes naar West Afrika gebracht of verzonden. Helaas heeft dit, alle goede bedoelingen ten spijt, meestal niet het gewenste resultaat. De vervoermiddelen zijn vaak zo slecht, niet geschikt of zodanig afgeragd tijdens de reis, dat ze niet bruikbaar zijn na aankomst. Veel belandt uiteindelijk op de schroothoop of wordt (meestal tijdelijk) ingezet als taxi. 


Er worden met verschillende organisaties auto’s of motoren gebracht tegen hele hoge (sponsor)kosten, die daar dan geveild worden.

De opbrengst ( minus 10% veilingkosten) van deze veiling komt dat ten goede van een door deze organisaties zèlf uitgekozen goed doel daar. Deze opbrengst is vaak slechts een fractie van het bedrag dat het voertuig, de inschrijving, de reis, het verblijf en de terugtocht kost.

Wheels4Africa richt zich er met name op om particulieren goed te informeren en adviseren over effectieve hulpacties.

Daarnaast zet Wheels4Africa zich in om de bestaande klinieken te voorzien van GEVRAAGDE (!!!) medische materialen, die  door vrijwilligers naar West Afrika worden gebracht. Deze materialen worden gesponsord door verschillende bedrijven en organisaties.

Verder zorgt de stichting Wheels4Africa steeds zèlf voor een goede en geschikte 4wd ambulance voor een kliniek of ziekenhuis, of een lichte enduromotor voor een arts, verpleegkundige of ander medisch personeel.


De noodzaak van een goede 4wd. ambulance 
zal voor iedereen duidelijk zijn.


De noodzaak van een lichte enduromotor is minder duidelijk.

Met deze motor kunnen ze de mensen in hun dorpen in het binnenland bezoeken om professionele medische bijstand te verlenen of voorlichting geven op het gebied van de volksgezondheid (denk aan AIDS, Ebola en Malaria.) Daar dit anders meestal lopend gebeurde, kan men zó vele mensen méér bereiken dan tot dan toe het geval was.


Als eis wordt gesteld dat er een eenvoudige garage gebouwd wordt,
de ambulance een vaste chauffeur krijgt, de motor een vaste bereider en er een zg. roadbook punctueel wordt bijgehouden.

Na aankomst van het voertuig, (de ambulance of de enduromotor), krijgt de beoogd chauffeur of de bereid(st)er van een medewerker van Wheels4Africa rijles met de ambulance om de auto te leren kennen en om te leren met de 4wheeldrive te leren rijden. Tevens krijgt hij of zij onderricht in het onderhoud van de ambulance. Iets dat bij ons als vanzelfsprekend wordt gezien, maar men daar nog echt moet leren.

Wheels4Africa houdt blijvend toezicht op het gebruik en het onderhoud van de voertuigen. Als bij het onderhoud onderdelen in het betreffende land niet te krijgen zijn, kan men de stichting mailen en vragen voor het nodige onderdeel te zorgen en deze op te sturen.

Onze speerpunten:

 • GEEN strijkstok
 • GEEN snoepreisjes
 • GEEN dure campagnes
 • GEEN betaalde vrijwilligers
 • GEEN afgeschreven ambulance van hier
 • GEEN aansluiting bij CBF o.i.d. (inschr.€ 525,= jaarlijks €370,=) (ruim + 5% van een ambulance)
 • WEL ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst met eisen!
 • WEL verantwoording afleggen van de inkomsten en uitgaven
 • WEL 100% openheid over wat we doen
 • WEL een goede en geschikte 4wd. ambulance die men kan onderhouden.
 • WEL nazorg
 • WEL afspraken maken vooraf
 • WEL eisen stellen t.a.v. gebruik ambulance (vaste chauffeur, garage, bijhouden roadbook)
 • WEL controle ter plekke
 • WEL hard werkende vrijwilligers.