Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

meer informatie

Oké

Wie zit er achter de stichting Wheels4Africa?


In 2005 werd Jack van Duijn door zijn zoon Wouter, geattendeerd op de problemen in Gambia. 
Wouter bracht in 2006 samen met 35 andere politiemensen 10 auto's en 15 motoren naar Gambia.

'Ik ging samen met Betty mijn vrouw, naar Gambia op vakantie om daar bij de aankomst van de Desert-Cops zoals deze groep agenten zich noemden, aanwezig te zijn'.


Ik kwam daar in een land terecht waar vrijwel aan alles een tekort is, vertelt Jack. Behalve dan aan schrootauto's, want daar bestaat het merendeel van het wagenpark uit.
Dit, met 'dank' aan de handel, maar vooral aan de verschillende initiatieven die vrijwel niets anders dan vaak totaal ongeschikte barrels naar het land gebracht hebben onder het mom van goede doelen.

Daarmee hebben ze Gambia en de landen er omheen opgezadeld ( en doen dat nog steeds) met nog meer schroot dan er al was.

De staat van de auto's en motoren de deze politiemannen en -vrouwen brachten, verschilden hemelsbreed van het daar aanwezige materiaal. Men was enorm blij met deze auto's en motoren. 
Ze waren dan ook heel hard nodig.


Jack besloot zich vervolgens in te gaan zetten voor GOED vervoer in West Afrika en Gambia in het bijzonder en dan vooral gericht op het vervoer ten bate van de volksgezondheid.

Dit eerst bij een andere stichting en in 2012 met een eigen stichting.
Hij wil open zijn w.b. de financiën en de werkwijze die Wheels4Africa er op na houdt.

'
We willen het geschonken en gedoneerde geld gebruiken voor hetgeen waarvoor het geschonken is'
En nèrgens anders voor!

Jack wil zijn 'passie', kennis en ervaring graag delen met anderen, die zich hier ook voor willen inzetten.

Dit door ondersteuning en adviseren over- en het zoeken naar geschikte voertuigen, de meest geschikte routes om veilig te rijden naar West Afrika, maar ook andere zaken die te maken hebben deze voertuigen en de mooie tocht er naartoe, of het verschepen. Van het zoeken van een voertuig tot de terugreis na het afleveren ervan.

Jaarlijks probeert hij de projecten te bezoeken om zo enig toezicht hierop te houden en eventuele problemen op te lossen. Verder gebruikt hij deze tijd door zich te informeren over nieuwe aanvragen van voertuigen en de plaatsen van stationering te bezoeken.

Het RSIN nummer is 851438611

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Jack van Duijn Voorzitter
Betty van Duijn Jonkheid Penningmeester
Cees Verbeek Secretaris

De bestuursleden hebben jaarlijks recht op een vergoeding. Zij hebben besloten deze vergoeding jaarlijks terug te schenken aan de stichting. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
*De stichting heeft als doel om steeds een goede en geschikte ambulance te verzorgen voor klinieken en hospitaals in Afrika m.n. in Gambia en deze te blijven volgen (controleren) en (laten) onderhouden. Zo ook eventueel gevraagde lichte enduro-motoren voor artsen en andere medisch personeel. Daarbij zorg dragen voor het zo goed- en lang mogelijk te laten rijden van deze voertuigen. *Ook verzorgt de stichting verband- en ander medisch materiaal dat hier vernietigd zou worden, door het in te zamelen, te controleren, her-verpakken en te verzenden. Daarbij adviezen te geven in het verzorgen van de materialen. Bij dit alles wordt heel strak gekeken naar de noodzaak en het gebruik van de materialen, zodat onnodige en niet nuttige giften NIET gegeven worden.